Kortlivade klimatpåverkande Luftföroreningar

Betydelsen av Kortlivade Klimatpåverkande Luftföroreningar

Många regioner i världen lider av snabbare klimatförändringar och allvarliga problem med luftkvaliteten, ofta av bägge. Dessa inkluderar Arktis, Sydasien, delar av Afrika, och många bergsområden och tätbefolkade kustområden. I Arktis och Himalaya, sker uppvärmningen dubbelt så snabbt som globalt.  Det har gett rekordlåg utsträckning av havsisen i Arktis de senaste 4 åren. Innevarande år 20012 har slagit rekordet från 2007. Den globala havsnivån beräknas nu öka med 0,9 till 1,6 meter under de närmaste 90 åren, mer än tre gånger vad IPCC uppskattade år 2007. Vattenresurser hotas i regioner beroende på avrinning från glaciärer under den torra tiden på året. Glaciärerna smälter i hela världen, bland annat i viktiga avrinningsområden i Himalaya, som förser mer än 40% av världens befolkning med färskvatten.

Luftkvaliteten försämras snabbt  i många utvecklingsländer på grund av bl.a. partiklar från diesel och användning av inhemska vedledade spisar och kaminer. Höga ozonkoncentrationer och utsläpp av sot orsaka allvarliga hälsoproblem och påverkar skördarna. Metan är en viktig global s.k. precursor till ozonbildning förutom att vara en mycket potent växthusgas.

Samtidigt innebär den kortlivade karaktären hos dessa föroreningar att minskade utsläpp av dem ger snabba förbättringar genom att både minska regionala och globala temperaturökningar och förbättra kvaliteten hos luften vi andas. Enligt UNEP skulle hälsofördelarna med att minska sot realiseras så gott som omedelbart och främst i de länder och regioner som agerar för att minska sina utsläpp.